Jag började hjälpa min far som jobbade med båtsnickerier.

Jag utbildade mig på Båtbyggarskolan i Storebro 1979-82.

Jobbat med renovering trä-plast-båtar, inredningar fartyg-fridtidsbåtar.